Vill ert företag vara med och bygga på framtiden där det behövs som mest?

KUNSKAP

JÄMSTÄLLDHET

GEMENSKAP

Tillsammans bygger vi en skola, med fokus på de globala målen

JÄMSTÄLLDHET

Att kvinnor gifts bort vid tidig ålder, har det sämre ekonomiskt och inte har lika stort inflytande i politiken beror i stor utsträckning på bristande tillgång till utbildning. De skolor vi bygger kommer alltid ha lika många flickor och pojkar.

Varför bygga en skola?

KUNSKAP

Tillsammans med våra samarbetspartners tror vi att tillgången till utbildning kan öka människors livsglädje och i längden förändra världen. Vi är också övertygade om att alla personer inkluderade i våra projekt både har något att lära ut och lära sig av interaktioner med andra människor.

GEMENSKAP

Tack vare att de skolor vi bygger inkluderar personer från olika delar av världen, med helt olika förutsättningar och erfarenheter, bidrar våra skolor att bygga broar och skapa gemenskap mellan människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med varandra.